Vad händer på Arbetaren?

Anställningen av Kajsa Ekis Ekman som chefredaktör (vikarie för tillförordnad) för tidningen Arbetaren har väckt en del uppståndelse. Många frågor har dykt upp från medlemmar i våra lokala samorganisationer (LS) men också från pressen. Här försöker vi räta ut några frågetecken även om många frågor återstår.

Frågor och svar

När anställdes Kajsa Ekis Ekman som vikarierande tillförordnad chefredaktör för tidningen Arbetaren?
Den 5 augusti anställdes Ekman och tjänsten började den 25 augusti.

Vem anställde Ekman som vikarierande tillförordnad chefredaktör för tidningen Arbetaren?
Arbetaren Tidnings AB:s (ATAB) vd anställde Ekman utan styrelsens uttalade stöd.

Hur kunde Ekman anställas utan stöd från bolagsstyrelsen och en del av arbetarna på tidningen?
Styrelsen kommer att tillsätta en extern utredare under hösten för att utreda händelseförloppet. I dagsläget kan styrelsen endast beklaga hur anställningen av Ekman har skötts från bolagets sida.
– Ekman har endast tackat ja till ett erbjudande om arbete och bär inte skuld för den rådande situationen på tidningen Arbetaren, säger Tommy Sundvall, ledamot i ATAB:s styrelse och SAC:s centralkommitté.

Hur ställde sig Arbetarens redaktion till att Ekman blev vikarierande t.f chefredaktör?
En del av Arbetarens personal kände sig oroliga över situationen som uppstått.

Personer på Arbetarens redaktion har fått LAS-varningar. Har dessa hävts?
Ja.

Kommer Arbetaren få en ny chefredaktör?
SAC:s valberedning har påbörjat sökandet efter ny chefredaktör. I SAC väljs chefredaktören av de lokala samorganisationerna (LS) antingen på en kongress vart fjärde år eller via referendum. Först och främst ligger fokus på att hitta en ny vikarierande tillförordnad chefredaktör.

Länkar: 

Syndikalisten webbtidning om händelserna
Om tidningen Arbetaren
Kommentar i Arbetaren om situationen

Uppdaterad 28 oktober