Arbetsrätt eller papper först? Papperslösa oeniga om hur kampen ska föras

Facklig organisering, politisk kamp för uppehållstillstånd, eller en kombination av de båda? De som är papperslösa har olika åsikter om hur deras kamp förs bäst. Arbetaren har träffat Papperslösa Stockholm som framhåller kampen för papper som mest grundläggande och papperslösa syndikalister som tycker att den fackliga kampen är lika viktig.