Förvägra inte papperslösas rätt till vård!

Syndikalisterna i Umeå vill med detta brev visa sitt tydliga avståndstagande till den inhumana och vettlösa lag som klubbades av m, kd, c, fp och s i riksdagen den 21/5. Lagen inskränker papperslösas rätt till vård och hindrar läkare och vårdpersonal från att hjälpa människor i behov av långsiktig vård.
Uttalande av Umeå LS: >>>