Fritidshemmet Romano Trajo stängs på grund av strejk

Skolledningen vid Svenshögskolan i Lund har beslutat att stänga fritidshemmet Romano Trajo på grund av den strejk som pågår. Skolledningen lät tidigare verksamheten gå på halvfart, men har även satt in strejkbrytare.

Den 27 augusti varslade LSOV Kommunsektion om strejk på Romano Trajo. Fackets medlemmar anser att Lunds kommun och Svenshögskolan försöker likrikta versamheten vid fritidshemet, genom att minska de arbetandes inflytande över sin egen arbetsplats. Stridsåtgärderna består av total arbetsnedläggelse samt mertids-, övertids- och nyanställningsblockader.