Papperslösa är rättslösa

Man ger dem dubbelt så mycket att göra som en vanlig lokalvårdare och löner på omkring 30 kronor i timmen. Men inte ens denna lön betalas ut, de får bara lite fickpengar. Efter några månader går de till arbetsgivaren och klagar. När de kommer tillbaka till jobbet nästa morgon har arbetsgivaren ringt polisen som häktar dem och utvisar dem ur landet.
Läs mer: Webnews