Papperslösa och facklig kamp på Socialistiskt forum i Stockholm

Situationen för papperslösa i Sverige var aktuell under flera av seminarierna på Socialistiskt forum i Stockholm, lördagen den 24 november. Frågan om fackets organisering av papperslösa diskuterades livligt. Representanter från LO bjöd in till seminarium, men svarade luddigt på vad de konkret ville göra. Senare på dagen berättade representanter från tidskriften Fronesis om hur papperslösa organiserar sig i övriga Europa. Något som borde ha varit av intresse för LO representanterna.