Papperslösa organiserar sig revolutionärt

En enig församling på ABF i Stockholm röstade igenom principförklaringen till det uppstartade registret för papperslösa. I dagsläget är runt tusen personer medlemmar i registret. Uppstartandet kan ses som en signal till huvudstadens arbetsgivare att konflikten mellan dessa och arbetarklassen nu väntas hårdna betydligt.