Papperslösa tar makten över lönen

Arbetsgivare som anställer papperslösa ska inte längre kunna dumpa priserna. Genom ett nytt register över minimilöner tänker de papperslösa ta makten över lönesättningen. Arbetaren var med när registret invigdes i helgen.