Politiskt åtal mot SAC

26 blockadvakter från syndikalisterna i Malmö LS åtalades i februari i år för ”egenmäktigt förfarande” och ”ohörsamhet mot ordningsmakten” efter en blockad mot restaurangen Izakaya Koi. Fackföreningen kallar det för ett ”historiskt åtal” och har den 1 maj startat en kampanj till stöd för blockadvakterna.
Läs mer: Internationalen