Registret - gammal kampform återuppstår

Stora salen i ABF-huset i Stockholm var nästan fullsatt i söndags när papperslösa arbetare samlades för att damma av en gammal syndikalistisk kampstrategi som nu fått förnyad aktualitet: Registret. I korthet handlar registerkamp om att arbetarorganisationerna monopoliserar varan arbetskraft och själva sätter priset på och förmedlar arbete till företagen.