SAC handlar - vad gör Ung Vänster?

Den 14 oktober röstade syndikalisterna i Stockholm ja till att upprätta ett register för papperslösa arbetare, en klassisk syndikalistisk kampmetod vars grundprincip innebär att man sätter en lägsta godtagbar lön för ett visst arbete som ingen får underskrida. Om en arbetsköpare ändå bjuder en lägre lön så utsätts denne för en blockad. Ung Vänsters förbundsstyrelse har kritiserat registret med uttalanden om att "SAC organiserar blatterean". Mikael Hägg, medlem i Borås LS av SAC, svarar på kritiken och frågar vad Ung Vänster egentligen vill.