SAC varslar om strejk på förbundet Djurens Rätt

Tvisteförhandlingen gällde konflikten kring Toivo Jokkalas tjänst på förbundet. Den fackliga sektionen anklagade även ledningen för att ha använt sig av fula personpåhopp. SAC-sektionen vid Djurens Rätt har beslutat att ta ut sina tre arbetande medlemmar i strejk från och med den 25/10. Facket har även varslat om nyanställningsblockad mot organisationen, samt försatt de strejkandes arbetsuppgifter i blockad, som en stridsåtgärd med anledning av ledningens agerande.