Strejk på Djurens Rätt

Trots fortsatta förhandlingar har ingen överenskommelse nåtts mellan Förbundet Djurens Rätt och den vikarierande chefredaktören för tidningen, Toivo Jokkala. Stridigheterna började med att Toivo Jokkala nekades fortsatt anställning för att han skrivit om konflikter på arbetsplatsen i tidningen.