Strejkvarsel mot Djurens Rätt

Konflikten på Djurens Rätt trappas upp när syndikalisterna på Djurens Rätts tidning och kansli går ut i strejk. Konflikten rör tillsättningen av ny chefredaktör på tidningen. Toivo Jokkala har sedan i våras en 50-procentig tillsvidareanställning som reporter men har i två år vikarierat på chefredaktörsposten på 100 procent. När tjänsten han jobbade på blev ledig i somras sökte han den och åberopade Las, Lagen om anställningsskydd. Djurens Rätt vill dock inte ge honom tjänsten.