Göteborgs LS

Göteborgs Lokala Samorganisation (LS) är stolta medlemmar av SAC Syndikalisterna, en fri kämpande fackförening! Vi organiserar alla arbetare i Göteborg, oavsett bakgrund och yrke. Vi välkomnar även arbetslösa, studerande och pensionärer. Medlemskap i Göteborgs LS kräver att du själv engagerar dig i det fackliga arbetet. Det fackliga arbetet sköts ideellt, och i så stor utsträckning som möjligt med ditt deltagande. Vem kan din situation bättre än du själv? Medlemmarna har ett stort lokalt självbestämmande: ingen inom organisationen står över de beslut som fattas av medlemmarna. Det är du tillsammans med dina arbetskamrater som bestämmer vilka fackliga frågor ni vill driva på er arbetsplats. Vilka krav skall ni kräva i era förhandlingar? Ska stridsåtgärder vidtas? Det är upp till er som berörs. LS kommer alltid att stödja er i er kamp!

Inställt första maj tåg.

Göteborgs LS av SAC första maj tåg är inställt.

Tal och musik från första maj 2020

Tal och musikunderhållning för första maj.

Tips för att logga in på forumet.

Tips och guidning om hur du loggar in på forumet eller share.sac.se.

Utdaterad kalender, använd ej.