Välkommen till Umeå LS

Syndikalism innebär att det är vi på golvet som är fackföreningen.
Umeå LS välkomnar anställda i alla branscher i Umeå med omnejd. Vi ansluter även studenter, arbetslösa, egenföretagare och pensionärer. Vi syndikalister ser den fackliga organiseringen som vägen till demokrati på arbetsplatserna och ett jämlikt samhälle.
Den nya arbetarrörelsen

Vi är Umeå lokala samorganisation (LS). Umeå LS är ansluten till SACSveriges arbetares centralorganisation. SAC samlar den syndikalistiska rörelsen i Sverige. SAC grundades år 1910. Ordet "syndikalism" kommer från franskans "syndicat" som betyder fackförening. Vi är stolta företrädare för en internationell fackföreningsrörelse.

Vår Youtube-kanal

.

Följ oss på Facebook

.

Umeå LS Handbok för medlemmar

Umeå LS stadgar

.

Stadgar för sektioner och syndikat

.

Remissvar om stridsrätten från våra vänner i Enköping-Heby LS