Civilkuragepriset 2018

Mottagare av Civilkuragepriset 2018 är gruvarbetaren Daniel Asplund som arbetar åt LKAB i Svappavaara. Han får priset efter att ha uppmärksammat grova missförhållanden i LKAB:s säkerhetsarbete.

Det var efter en dödsolycka i Svappavaaras gruva den 27 juli 2018 som Daniel Asplund skrev ett öppet brev till verkställande direktör och hela personalstyrkan. I brevet kritiseras koncernledningens ovilja att lyssna på skyddsombud och att ta säkerhetsarbetet på allvar. Brevet var inte avsett att hamna utanför LKAB men fick stor spridning och plockades upp av medier, samt ledde till att missförhållandena kom ut till allmänheten. 

"Jag vill nominera Daniel och uppmärksamma hans civilkurage, för att fler ska våga visa samma mod" skrev en av hans arbetskamrater i samband med nomineringen. Arbetskamraten fortsätter:

”Att han öppet vågat framföra den kritik som många av hans kollegor inte vågat ta i munnen med risk för utfrysning, infekterade relationer med chefer eller direkt uppsägning. Jag vet även att han i många år även innan olyckan engagerat sig i frågor för att göra arbetsplatsen bättre. Han har fått mycket mothugg och många fiender men alltid stått på sig och kämpat för arbetarrörelsens grundläggande principer.” 

SAC håller med om arbetskamratens motivering och presenterar stolt Daniel Asplund som mottagare av civilkuragepriset 2018. Ett reportage om Daniel Asplund finns här.