Feminism

EN FEMINISTISK FACKFÖRENING

SAC var den första fackföreningen i Sverige att kalla sig feministisk. Det är inte ett inlägg i en debatt. Vi ökar kvinnors makt i praktiken.

Läs mer

SÅ ÖKAR VI KVINNORS INFLYTANDE

1998 blev SAC en feministisk fackförening och kvinnor valdes till flera av funktionärsposterna. Det var ett resultat av ett hårt decennielångt arbete bland kvinnor runt om i LS och det fanns även en aktiv central kvinnokommitté. En ny kvinnokommitté är på gång och 2014 är ett år som definitivt kommer bjuda på ökad kvinnoorganisering inom SAC.

Läs mer

FILM OM VÅR KVINNOSTREJK OCH KLIMATSTREJKEN

Nu finns en informationsfilm om våra senaste centrala strejkvarsel i vår Youtubekanal.

Läs mer

Workshop-material: Feministiskt arbete i SAC