Frågor och svar

Kan jag vara med i SAC?
Ja; alla som inte har en arbetsledande befattning (t.ex kan avskeda eller sätta löner) kan vara med. I SAC kan du vara med om du arbetar, studerar, är arbetslös eller är pensionär. Alla arbetare kan vara med oavsett anställningsform, anställningsgrad, med eller utan kollektivavtal, legal status (t.ex papperslösa), yrke eller bransch.

Tecknar SAC kollektivavtal?
Ja; SAC är en medlemsdemokratisk förening där de berörda parterna är dem som ska fatta beslut, vill medlemmarna i en driftsektion teckna ett avtal är det upp till driftsektionen, lika så gäller för ett syndikat. Det SAC däremot inte gör är att teckna kollektivavtal över medlemmarna utan att de berörda har något att säga till om.

Hur skiljer sig SAC från LO/TCO/SACO?
SAC skiljer sig andra centralorganisationer dels i metoderna vi organiserar arbetare och dels hur vi hanterar den interna demokratin.

Får SAC förhandla?
Ja; enligt MBL får alla fackföreningar kalla till förhandling. En driftsektion är i laglig mening en fackförening och har därför rätt att förhandla.