1909 Storstrejken

LOs misslyckande i Storstrejken var monumental.

LOs misslyckande berodde bl.a. på inkompetens och en katastrofal centralisering av Landsorganisationen.

Under Storstrejken utarbetade SAF ett förslag till Huvudavtal (se Saltsjöbadsavtalet) som skulle utgöra SAFs villkor för att acceptera arbetsfred. SAFs §23 var naturligtvis en del av förslaget. Men SAFs förslag innehöll även ett krav på ytterligare centralisering av LO.

LO förlorade strejken men skrev aldrig på någon uppgörelse med SAF.

LO förlorade 2/3-delar av sina medlemmar i samband med Storstrejken och det skulle ta 10 år för LO att återhämta sig från nederlaget. Tusentals arbetare svartlistades och många av dem gick i landsflykt.