FSITB Byggnadsarbetarinternationalen

Protokoll från byggnadsarbetarkonferensen 1926

Protokoll från byggnadsarbetarkonferensen 1928

Rapport från Frankrike 1926

Rapport från internationella byggnadsarbetarkonferensen 1926

Rapport från Portugal 1926