Korrespondens

Ang. ”uteslutningen” av Frank Baude

Göteborgs LS förklarar varför man ej beviljat Frank Baude medlemskap. Se även Revolutionär syndikalism nr 1 för en annan syn på detta.

Brev från Hilma Hovstedt

Brev från Rudolf Rocker

Brev om Algot Rosberg 1913

De jugoslaviska arbetarnas självförvaltning

Den moderna Judas i Ängersjö 1924-1925

Järnvägsolyckan vid Moskosel den 27 juni 1935

SACs korrespondens om en film 1938

Spanienrapport 1969

Spanienrapport 1973

Stipendium Albert Jensen