Strejken vid Sv. Strebelverken 1934 - 1935

En studie av syndikalisternas och de reformistiska fackförbundens relationer och agerande under strejken vid Strebelverken i Västervik. Författare: Maria Karlsson B-uppsats Linköpings universitet Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur Vt 2005.