Studier

Genom att lära dig dina rättigheter får du verktygen du behöver för att förbättra din arbetsplats. Som medlem i SAC har du möjlighet att delta i en rad fackliga utbildningar och fördjupningskurser.

studier-logo

Kunskap är makt

SAC är en organisation där medlemmarna bestämmer, både i sina driftsektioner och i sina LS. Av just den anledningen så är studier en nödvändig nyckel för att sprida kunskaper om hur fackligt arbete och föreningsarbete fungerar. Alla medlemmar har rätt att gå utbildningar inom SAC, på alla nivåer (lokal, regional samt central). SAC vidareutbildar skyddsombud, förhandlare och organisatörer och som medlem är all kursverksamhet avgiftsbefriad.

Är du medlem så kan du hämta hem studiematerial från Studieportalen på SACs Insida, för självstudier eller för att arrangera en kurs på din arbetsplats eller inom din driftsektion.

Studieportalen (endast för medlemmar)

Gå direkt till Studieportalen