Våra visioner

Vi behöver inte vänta på bättre tider. Tillsammans med våra arbetskamrater kan vi förbättra våra arbetsplatser här och nu.

Illustration ungdomslön

Mot osäkra anställningar

Många företag utnyttjar unga och chansar på att de inte vet vad som gäller. Ofta får unga lägre löner, sämre arbetspass och mer otrygga anställningar än andra anställda. Genom SAC kan du lära dig dina rättigheter och får samtidigt ett starkt skydd. När du blir aktiv i facket skyddar du också andra genom principen om solidaritet – en för alla och alla för en.

Illustration kvinnokamp

En feministisk fackförening

SAC var den första fackföreningen i Sverige att kalla sig feministisk. Det är inget inlägg i en debatt. Vi ökar kvinnors makt i praktiken. Kvinnokampen står inte och faller med trender – den finns överallt där kvinnor vill förändra sina liv.

Illustration facket för alla yrken

För alla yrken

Anställda bli idag splittrade på många sätt: Genom olika yrkes- och branschtillhörigheter, medborgarskap, kön, etnicitet, ålder, löneform, anställningsform och anställningsgrad. Vi i SAC menar att alla anställda har gemensamma intressen. Därför välkomnar vi alla anställda och avvisar ingen förutom chefer. Vi kämpar tillsammans för våra gemensamma intressen – på våra arbetsplatser och på arbetsmarknaden.

Illustration medlemmarna bestämmer

Medlemmarna bestämmer

Enligt SAC:s demokratisyn ska de som berörs av ett beslut vara de som faktiskt fattar det. Det innebär att anställda som berörs av en konflikt också är de som beslutar om en eventuell strejk eller uppgörelse med motparten. Vi är övertygade om att medlemmars aktivitet är bra. Det är därför vi vill flytta initiativet från fackets anställda till medlemmarna själva.

Illustration kunskap är makt

Kunskap är makt

Lär dig dina rättigheter! Som medlem i SAC har du möjlighet att delta i fackliga utbildningar och fördjupningskurser. Genom erfarenhetsutbyten och våra fackliga handböcker får du verktygen du behöver för att förbättra din arbetsplats.

Kortare arbetstid

Det måste finnas en rimlig balans mellan arbete och fritid. Idag har många människor problem med att få ihop livspusslet. SAC arbetar för att ingen ska behöva arbeta mer än 30 timmar per vecka. Om detta ska ske genom kortare arbetsdagar eller kortare arbetsvecka är något som varje arbetarkollektiv måste komma fram till själv utifrån de förutsättningar som finns inom branschen och yrket.

Sänk arbetstakten

För att undvika arbetsskador och hälsofarlig stress ska anställda själva bestämma vad som är en rimlig arbetstakt. När arbetsledningen bestämmer arbetstakten finns risk för hälsofarlig exploatering. Det är vi som är anställda som ska bestämma vad som är en rimlig arbetsbörda.

Rättvis lönesättning

Lönesättningen ska vara kollektiv och rättvis. Vi strävar alltid efter att höja alla löner och lönetrapport. Individuell lönesättning bygger på en människosyn där det är rätt att slå sig fram på andras bekostnad. Den leder också till negativ konkurrens och fjäsk. SAC anser att lönesättningen ska vara kollektiv. Exakt hur lönesystemet ska se ut, t ex lönetrappa eller lika lön för alla, beror på vilken bransch eller vilket yrke det handlar om. Lönesystemet ska utformas av de berörda arbetarna på arbetsplatsen.

Bort med bemanningsföretagen

Bemanningsföretag skapar A-och B-lag på arbetsmarknaden, ökar arbetstakten och försvagar anställningsskyddet. Det är viktigt att vi så långt som möjligt arbetar för att begränsa användningen av bemanningsföretag och att arbetarkollektiven ges möjlighet att stoppa ledningsbeslut om inhyrning.

En för alla – alla för en

Anställdas personliga integritet och yttrandefrihet på jobbet måste försvaras och utökas. Vi ska kunna kritisera arbetsledningen och företaget utan att betraktas som illojala. Vi ska inte tolerera att våra arbetsprestationer övervakas av klockor eller kameror. För SAC är det en självklarhet att integriteten också måste skyddas från åtvingade blodprov, urinprov och hälsoundersökningar.