Syndikalisterna i Örebro – Medlemskap och inflytande i Örebro Lokala Samorganisation 1914-1924

Av Magnus Jerlström. Sociologi CD-uppsats 20 poäng, HT 1993. Högskolan i Örebro Institutionen för samhällsvetenskap.