Den ungsocialistiska rörelsen i Åby - Kvillinge

Av Malte Carlson 1980.